Först sänkt ersättning - nu höjd skatt

1 av 2 | Foto: per trané
PENSIONSSPARARNA KAN DRABBAS IGEN Anita Sverin är redan uppretad över att Skandia sänkt hennes pension och vägrat betala ut fulla belopp för sjukdom och olycksfall. Höjd skatt på pensionssparande gör henne rejält irriterad. "Det är vansinne. Hur tänker de?" undrar hon.
NYHETER

Landets pensionssparare kan drabbas av ett nytt, hårt bakslag.

Förutom att flera försäkringsbolag redan sänkt sina utbetalningar, kan skatten på sparandet komma att höjas.

Den statliga skattekommittén vill sänka förmögenhetsskatten. För att finansiera sänkningen diskuterar kommittén att höja skatten på pensionssparande.

Förslaget har tagits fram av utredningens ordförande, socialdemokraten Jan Bergqvist. Det innebär i korthet att skatten på avkastningen kan höjas från dagens 15 till 18 procent.

"En katastrof"

- Det är vansinne. Hur tänker de? undrar Anita Sverin från Hudiksvall.

För henne - precis som för många andra pensionssparare - är beskedet ett hårt slag.

- Jag har redan fått sänkt ersättning från Skandia. Höjd skatt vore katastrof, säger Anita Sverin.

Men ännu är frågan inte avgjord.

Även bland utredningens deltagare är höjd skatt på pensioner omstridd.

- Det är ett riktigt stolpskott. Ett huvudlöst förslag, säger kristdemokraten Per Landgren, som är mycket upprörd över hur utredningens arbete gått till.

Enligt Landgren lanserades förslaget av utredningens ordförande innan pensionssparandet ens diskuterats ordentligt i kommittén.

Tycks vara klart

- Det här agerandet gör att utredningsarbetet blir meningslöst. Allt tycks ju fastlagt på förhand, säger Landgren, som anser att man kan höja bolagsskatten istället för att lägga nya bördor på småsparare.

Ett annat alternativ är att höja reavinstskatten i samband med försäljning av hus eller lägenheter, menar Landgren, som hoppas på gehör för sina idéer under utredningens gång.

Utredningen ska lämna sitt slutliga betänkande den 28 mars nästa år.

Aftonbladet har förgäves sökt Jan Bergqvist för en kommentar.

Skattekommitténs viktigaste delförslag

Den statliga skattekommittén ska vara färdig med sitt arbete till våren.

Här följer en kort sammanfattning av deras viktigaste delförslag.

Jonas Lindgren

ARTIKELN HANDLAR OM