Nu vill styrelsetopparna försäkra sig mot skandaler

NYHETER

Det är en följd av alla skandaler inom svenskt näringsliv.

Allt fler styrelseledamöter och vd:ar skaffar nu skräddarsydda försäkringar.

De två senaste åren har marknaden ökat med 50 procent.

Totalt omfattar premievolymen nu en miljard kronor.

Störst på styrelseansvarsförsäkringar är AIG, skuggade av Chubb och Ace.

Men också svenska företag som Länsförsäkringar och If känner av trycket.

Personligt allvar

- Vi märker av det. Förfrågningarna från våra företag har ökat, säger Björn Thorstrand på Länsförsäkringar.

- Att sitta i en styrelse medför faktiskt ett personligt ansvar som man kanske egentligen inte är riktigt beredd att ta. Men man är beredd att delge sin kompetens. Sedan vill man veta vad det finns för skydd.

Av legala skäl måste någon vara ytterst ansvarig för ett företag.

Går något käpprätt åt skogen kan i slutändan denne någon bli skadeståndsskyldig.

Ett faktum som i sin tur lett fram till särskilda styrelse- och vd-försäkringar.

Gammal metod

Försäkringsformen är inte ny.

Den kom till Sverige redan på 1970-talet.

Men mot skandaler går det inte att försäkra sig.

Om en vd eller styrelseledamot begått ett grovt fel - uppsåtligt, rättsstridligt eller brottsligt - finns ingen försäkringshjälp att få.

- Då har man direkt missförstått vad försäkringen täcker, säger en försäkringsmäklare.

Vanligast när något gått alldeles toksnett är en gammal beprövad metod.

Att parterna gör upp i godo.

Leif-Åke Josefsson