SL chockhöjer priserna

Kontantkuponger blir 50 procent dyrare

NYHETER

Den 1 mars nästa å blir det rejält mycket dyrare att åka buss och tunnelbana i Stockholm.

Då höjer SL kupongpriset från tio till 15 kronor.

Samtidigt höjs priset på förköpsremsorna från 110 till 145 kronor.

Beslutet om prishöjningen togs av SL:s styrelse vid ett extra styrelsemöte under onsdagen. Bakom beslutet står socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

– Vi har i vårt beslut om taxorna vägt in olika aspekter. Vi önskar en höjning som inte mer än nödvändigt påverkar antalet resenärer negativt, som gynnar trogna resenärer - särskilt vår trognaste resenärsgrupp, ungdomarna - ger ett bra rabattalternativ för sällanresenärer och som möter fullmäktiges uppdrag, skriver majoritetspartierna i ett pressmeddelande.

Sedan tidigare är det klart att priset på 30-dagarskortet kommer att höjas från 500 till 600 kronor.

aftonbladet.se