"Diplomatdottern" slipper 43-årigt fängelsestraff

Karolina Johnsson blir fri om tre år

NYHETER

Regeringen har idag beslutat att den 38-åriga Karolina Johnsson ska bli fri om dryga två år.

- Hennes fängelsestraff är slut den 20 augusti 2006, säger justitieminister Thomas Bodström till aftonbladet.se.

Karolina Johnsson blev dömd i Thailand 1994 och överflyttad till Sverige för fem år sedan på villkor att hon avtjänade hela strafftiden, 43 år.

Idag på torsdagsmorgonen har regeringen kunnat fatta ett nytt beslut om framtiden för den 38-åriga Karolina Johnsson, dömd i till 43 års fängelse.

I Sverige är det hårdaste straffet för brottet, heroinsmuggling, 18 år. Det vanliga är att de dömda släpps efter två tredjedelar av straffet.

För Karolina Johnsson innebär det att hon ska avtjäna sammanlagt 12 års fängelse.

Förhandlingar med Thailand

Efter den hårda domen i Thailand lyckades Karolina Johnsson få förflyttning till svenskt fängelse. Men Thailands myndigheter villkorade flyttningen - hon skulle avtjäna hela det utdömda fängelsestraffet här.

Under våren förhandlade justitieminister Thomas Bodström med Thailands justitieminister och de slöt en överenskommelse. Deras respektive brottslingar ska avtjäna straffen i sina hemländer och enligt hemlandets straffsatser.

"Vi är noga med att följa avtalet"

Det finns fler svenskar som väntar på att få komma ur thailändska fängelser och avtjäna sina straff i Sverige.

- Vi kommer att följa upp varje fall noggrant, jag tror det sitter en tio, tolv svenskar i fängelse i Thailand, säger Thomas Bodström.

- Vi är väldigt noga med att följa avtalet. Thailand har brutit avtalen med de länder som inte följt överenskommelserna. Så det är inte bara tomma ord.

- Det är ett land som har väldigt långa fängelsestraff och också dödsstraff. Därför finns det all anledning att vara försiktig.

Thailands justitieminister har tydligt markerat för sin svenske kollega att det är svenskar som har fördel av det här avtalet och inte thailändare.

Till en början gällde avtalet inte Karolina Johnsson eftersom hon blev överförd till Sverige innan det slöts. Hon skulle sitta av alla 43 åren.

Men nu har regeringen alltså funnit att hon kan behandlas efter svensk praxis.

- Nu är det rimligt att i det nya avtalets anda släppa henne efter tolv år, säger Thomas Bodström.

Det innebär att det nya avtalet har givit henne en fängelsetid i Sverige som motsvarar det svenska maxstraffet, 18 år med "rabatt".

Greps med fem kilo heroin

"Diplomatdottern" kallades hon när svenska medier skrev om hur en thailändsk domstol dömt henne till 50 års fängelse för heroinsmuggling.

Hon greps med fem kilo heroin i en resväska.

Domen i Thailand på 50 år ändrades senare till 43.

Då var hon 29 år. Sedan dess, i nästan tio år, har hon suttit fängslad, i Sverige på kvinnofängelset Hinseberg. Hon kommer att vara 42 när hon blir fri.

Simone Söderhjelm