120 000 burkar starköl smugglas varje dag

NYHETER

Bryggeriföretaget Spendrups har under ett års tid kartlagt den organiserade smugglingen av alkohol från Tyskland till Sverige.

Arbetet utförs av företagets säkerhetsavdelning och resultatet ska överlämnas till polisen och tullen.

– Det är fruktansvärt att vi ska behöva hålla på med sådant här. Vi ska ju brygga öl. Vi ska inte ha en säkerhetsavdelning som kostar en ofantlig massa pengar, säger företagets säkerhetschef Per Ivan Guménjuk till Sveriges Radios Ekoredaktion.

Företagets spaningsverksamhet pågår parallellt i Nordtyskland och i Malmö. De minibussar som dagligen pendlar däremellan filmas och identifieras. Spanarna försöker också lokalisera de mellanlager i Malmö, varifrån försäljningen i Sverige sköts.

Alkoholen säljs till restauranger, svartklubbar och privatpersoner. Enligt radion kör de organiserade smugglarna varje dag 120 000 burkar starköl, 11 000 liter vin och 3 000 liter starksprit från Burg i norra Tyskland till Sverige.

Till staden kommer också varje dag så kallade alkoholturister - privatpersoner som kommer i turistbussar och personbilar och köper stora mängder alkohol för eget bruk. Tillsammans för de dagligen med sig 400 000 burkar starköl, 95 000 liter vin och 11 000 liter starksprit från den lilla staden Burg till Sverige.

- Vi måste analysera vilka hotbilder som finns mot vår verksamhet. Som alkoholproducenter är det här en typ av hotbild mot vår existens och överlevnad, säger Per Ivan Guménjuk.

Misstroende mot rättsväsendet

Bakom beslutet att satsa resurser på egen spaning mot alkoholsmugglarna ligger ett misstroende mot det svenska rättsväsendets förmåga att ta itu med problemen, säger bolagets vd Jens Spendrup till TT. Poliser och tullare saknar både resurser och ambitioner, anser han.

- De har inte de resurserna och inte den prioriteringen. De letar fortfarande efter narkotika, men de här ligorna ägnar sig nu åt alkohol, säger han.

Smugglingen banar vägen för en ny maffia i Sverige, tror Jens Spendrup, som pekar på vad som hände i USA under spritförbudstiden på 1920-talet. Då byggdes en maffia upp där som fortfarande finns kvar.

Skattebrott

Han pekar på att de restaurangägare som köper smuggelsprit från ligor riskerar att hamna i kriminella personers grepp. Om de köper alkohol till sin verksamhet utan faktura kan det dessutom leda till att de i nästa led låter bli att redovisa restaurangens alkoholförsäljning för myndigheterna och därmed gör sig skyldiga till grova skattebrott.

Spendrups privatspaning är ett försök att uppmärksamma politikerna. Målet är att få fram en sänkning av alkoholskatten i Sverige, i ett första skede till dansk nivå.

Spaningen har pågått i ungefär ett år och kommer att fortsätta tills vidare. De resultat spanarna får fram överlämnas kontinuerligt till myndigheterna. Om det hittills lett fram till någon rättslig prövning kan inte Jens Spendrup svara på.

TT