Talla inte på tallen!

Märkligt träd blir fridlyst

NYHETER

Grenarna växer uppåt i stället för rakt utåt.

Nu blir den säregna tallen i Torstuna utanför Enköping naturminne.

Foto: MARIA FORSLUND /Länsstyrelsen Uppsala
En bit ovanför marken förgrenar sig den sällsynta tallen med grenar som skjuter rakt uppåt i stället för utåt sidorna.

Margareta Svensson har bott granne med tallen i 20 år.

- Den har ett ovanligt växtsätt med en rikt förgrenad krona, jag har aldrig sett något liknande, säger hon.

På hennes initiativ har länsstyrelsen i Uppsala beslutat att skydda trädet.

Troligen är det en genetisk mutation som ligger bakom det ovanliga växtsättet.

- Det ryktas om några liknande träd en mil bort. Kanske tillhör de samma klon, säger Maria Forslund på länsstyrelsens miljöenhet.

Minst hundra år

Tallen är minst hundra år gammal och har en omkrets på två och en halv meter.

Naturminnesmärkningen, som träder i kraft den 15 januari 2004, innebär att trädet inte får huggas ner. Dessutom ska man röja runt omkring så att Torstunatallen får mer utrymme.

- Det känns väldigt roligt, säger Margareta Svensson.

Det finns ett tusental naturminnen i Sverige, ofta särpräglade naturföremål som gamla stora ekar eller ovanliga stenformationer. Men det är mycket sällan som nya naturminnen utses i dag.

Fotnot. Ett särpräglat naturföremål får av länsstyrelsen eller kommunen förklaras som naturminne om det behöver skyddas eller vårdas särskilt.

Eva Barkeman