Miljöpartiet vill snabba på friår

Wetterstrand: Onödigt vänta till 2005

NYHETER

Miljöpartiet vill tidigarelägga utvidgningen av friåret.

Från den 1 juli nästa år kan 12 000 svenskar över hela landet få chansen till ett friår.

- Det vore oerhört bra som en del bland andra åtgärder mot arbetslösheten, säger miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand.

Foto: ANDERS DEROS
Tog ett friår För cirka ett år sedan tog Mattias Mellström ledigt från Volvo för att studera på Göteborgs universitet.

I dag bedrivs friårsprogrammet som försöksverksamhet i tolv kommuner, däribland Göteborg och Västerås.

1 200 personer omfattas.

- Själva grundtanken med friår är att ge människor möjlighet till en paus under deras arbetsföra liv, säger Maria Wetterstrand.

Ger fler jobb

Systemet är enkelt.

En person lämnar sitt arbete under ett år, och med ersättning motsvarande 85 procent av a-kassan, under förutsättning att han eller hon ersätts av någon som är arbetslös.

I huvudsak är det äldre och anställda inom offentlig sektor som tagit chansen till ett friår.

Erfarenheten visar också att det är samma profil på dessa personer som på de grupper som är överrepresenterade i sjukskrivningsstatistiken.

Många får fast

- Det har också visat sig att många som gått in som vikarier för dem som tagit friår fått fast jobb efteråt, säger Maria Wetterstrand.

Miljöpartiets språkrör tycker att det är onödigt att vänta till 1 januari 2005 för att införa friår i hela landet, något som skulle öppna dörren för minst 12 000 svenskar till en ettårig arbetspaus.

- Vi ser ju att arbetslösheten stiger. Många ungdomar saknar arbetslivserfarenhet och får aldrig chansen att visa vad dom kan. Friår är ett väldigt bra inslag just när man ser att arbetslösheten börjar öka lite grand.

Stöd från v krävs

Friår är miljöpartiets förslag från början och ingår som en punkt i regeringsöverenskommelsen med socialdemokraterna.

Men för att miljöpartiet ska få igenom sitt förslag krävs också stöd från det andra stödpartiet, v.

- Vi står för det här med friårssystemet från 2005. Men budgetläget för 2004 är ansträngt. För nästa år tror jag det finns långt effektivare metoder att stärka arbetsmarknaden än friårssystemet, säger Lars Bäckström, enkonomisk talesman för vänsterpartiet.

Leif-Åke Josefsson