Kritik mot sjukhus efter dödsbrand

Ansvarsfördelningen var oklar på S:t Sigfrids i Växjö

NYHETER

VÄXJÖ

Socialstyrelsens regionenhet i Malmö riktar kritik mot att ansvarsfördelningen mellan de olika chefsnivåerna på S:t Sigfrids sjukhus i Växjö var oklar i samband med den svåra brand som utbröt på en av sjukhusets avdelningar i somras. I samband med branden avled två kvinnliga patienter och tre fick svåra skador.

Socialstyrelsen har under hösten genomfört en granskning av dödsbranden utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv.

I rapporten, som presenterades på fredagen, riktas också kritik mot att informationen till anhöriga i några fall varit bristande.

Däremot finner inte Socialstyrelsen några skäl att rikta kritik mot utformningen av lokalerna eller personalsammansättningen. Socialstyrelsen anser att personalen som tjänstgjorde under brandnatten gjorde ett bra jobb.

Socialstyrelsen tycker att de åtgärder som sjukhusledningen har beslutat att vidta för att förhindra liknande katastrofala händelser i framtiden är tillräckliga. Man förutsätter att ansvarsfördelningen tydliggörs mellan de olika chefsnivåerna och att rutiner för information till anhöriga tas fram.

Dessutom förutsätter myndigheten att det görs en riskbedömning av den fysiska vårdmiljön och att denna ses över så att patientsäkerheten så långt som möjligt kan garanteras.

Socialstyrelsen kommer inte att vidta någon ytterligare åtgärd med anledning av ärendet.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM