”Kasta ut Ohly ur regeringskansliet”

Fp:s Jan Björklund kritisk till att Ohly kan bli nye vänsterledaren

NYHETER

- Sverige kommer att få skämmas med en kommunist som ledare för ett parti som är representerat i regeringskansliet, säger folkpartiets vice ordförande Jan Björklund.

Om vänsterpartiet väljer Lars Ohly till ny partiledare, så måste statsminister Göran Persson kasta ut honom ur regeringskansliet, anser Jan Björklund.

- Valet av Ohly är första gången sedan Berlinmurens fall som det väljs en kommunist som partiledare i Sverige. Göran Persson skall till våren välkomna representanter från Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern till EU. De blir sannolikt illa berörda när de får veta att Göran Persson bygger sitt maktinnehav på stöd från en kommunist, säger Jan Björklund.

Mördande ideologi

Han anser att Göran Persson kommer att basera sin närvaro vid EU-mötena på stöd från företrädare för samma ideologi som mördat miljontals människor, enligt Jan Björklund.

Professorn i statsvetenskap Peter Esaiasson, tror dock inte att det påverkar den svenska väljarkåren särskilt att framhålla Lars Ohlys kommunistiska sympatier.

- Det är inte särskilt många som är rädda för kommunismen, inte av dem som röstar på socialdemokraterna i alla fall. Som väljarargument tror jag inte att det kommer att fungera, säger han till TT.

”Påverkar inte regeringssamarbetet”

Han tror heller inte att det kommer att påverka regeringens samarbete med vänsterpartiet.

- Ett stalltips är att det inte händer särskilt mycket, men det bygger ju på hur regeringen och vänsterpartiet hanterar samarbetet. Men om vänsterpartiet nu radikaliseras och retoriken ändras, då är det ett annat läge, säger Peter Esaiasson.

Hans kollega, professor Mikael Giljam, tror inte heller på några större förändringar.

- Man ska inte dra för stora växlar på det här, det avgörande på sikt är politikens innehåll. Utan någon sådan förändring blir det bara en symbolmarkering, säger Mikael Giljam.

TT