Advokaten Kerstin Koorti friad i hovrätten

Stod anklagad misstänkt för bedrägeri

NYHETER

Den kända brottmålsadvokaten Kerstin Koorti friades på fredagen av Göta hovrätt för försök till grovt bedrägeri.

Överraskande, tycker åklagaren.

Självklart, anser försvararen Leif Silbersky.

Göteborgs tingsrätt dömde i maj advokat Kerstin Koorti till villkorlig dom och dagsböter för försök till grovt bedrägeri. Hovrättens skäl för att upphäva den är att det inte anses ställt utom rimligt tvivel att Koorti haft uppsåt att vilseleda.

-Jag är utomordentligt överraskad, säger vice chefsåklagaren Göran Sjödell i Göteborg till TT.

Han har ansvarat för åtalet och hade väntat sig en fällande dom. Sjödell hänvisar till att hovrätten haft samma underlag som tingsrätten, samt att även den högre instansen konstaterar att Koorti lämnat vilseledande uppgifter. Sjödell avser att kontakta riksåklagaren, som är den som kan överklaga domen till Högsta domstolen.

Bytte advokat

Kerstin Koorti åtalades i mars för att ha försökt vilseleda hovrätten i västra Sverige, där hon agerat försvarare i ett mordmål. Efter rättegången begärde Koorti en ersättning på 285 000 kronor. Det skulle motsvara 246 timmars arbete. Senare kom hon in med en kompletterande räkning. Där hade hon yrkat på ”förhöjd, dubbel timtaxa”. Hon ville alltså ha 2 325 kronor i timmen räknat på 123 timmar.

Kerstin Koorti har hela tiden nekat till brott och förklarat att hon ville ha dubbel taxa eftersom målet var komplicerat och krävde en så intensiv arbetsinsats. Men åklagaren valde att väcka åtal och Koorti fälldes i maj av Göteborgs tingsrätt. Då Koorti överklagade domen flyttades målet till Göta hovrätt i Jönköping, för att undvika jäv. Koorti bytte dessutom försvarare, till Leif Silbersky.

Han argumenterade bland annat att även en erfaren advokat måste få göra fel.

Slarv

Kerstin Koorti själv avböjer att kommentera den friande domen, som innebär att hon kan fortsätta att arbeta som advokat. Men fortfarande vilar ett orosmoln över henne. Hos Advokatsamfundet ligger ett disciplinärende angående Koortis agerande. Samfundet kommer att genomföra en självständig prövning, sannolikt före jul. Men beslutet kan dröja längre än så.

Leif Silbersky tror dock inte hans klient får någon disciplinpåföljd i samfundet nu, när hon har friats av hovrätten. Han är mycket nöjd med fredagens dom.

– Det är väldigt glädjande att hovrätten har accepterat att man kan göra sig skyldig till slarv, utan att därför ha ett brottsligt uppsåt. Kerstin Koortis heder är återställd, säger Silbersky till TT.

Inte heller tror han att Högsta domstolen kommer att ta upp målet. Som han ser det har det inget prejudikatintresse, utan är ett rent bevisvärderingsmål.

TIDIGARE ARTIKLAR:

Magdalena Helander/TT