Allt högre biljettpriser inom kollektivtrafiken

”Det är bara början – priserna kommer att öka dramatiskt”

NYHETER

Vid årsskiftet höjs många av taxorna inom kollektivtrafiken.

- Det är bara början. Priserna kommer att öka dramatiskt inom de närmaste åren, säger trafikexperten Göran Tegnér.

Enligt en genomgång av Svenska lokaltrafikföreningen (SLTF) väntas flera länstrafikbolag inom kort höja biljettpriserna.

Det gäller priset på såväl enstaka biljetter som på olika typer av månadskort.

Stockholms lokaltrafik (SL) till exempel har beslutet att höja månadskortet med 20 procent, från 500 kronor till 600 kronor.

Trots höjningen är kortet bland de billigaste i Sverige.

Ett motsvarande kort i Västsverige kostar 1 375 kronor och i Norrbotten 1 475 kronor, enligt SLTF:s genomgång.

- Det finns rimliga ekonomiska förklaringar till den stora subventioneringen i Stockholm. Biltrafiken i storstäderna förorsakar trängsel, miljöproblem och trafikolyckor. Alternativet till biltullar är att subventionera kollektivtrafiken. Eftersom det ännu inte finns några fungerande biltullar i Stockholm, är det rimligt med hög subventionering av kollektivtrafiken, säger Göran Tegnér vid konsultföretaget Transek.

- I dag betalas ungefär hälften av länstrafikens kostnader via biljettintäkterna och resten via främst skattsedeln. 1985-2001 ökade biljettintäkterna per resa med 24 procent i fasta priser. Allt talar för att andelen kommer att öka ytterligare.

Göran Tegnér får medhåll av Claes Roxbergh, mp, ordförande i riksdagens trafikutskott.

- Det är beklagligt att taxorna höjs. Men vi kan inte i längden skattefinansiera våra transportsystem i samma utsträckning som vi har gjort tidigare. Vi måste använda oss av en ökad avgiftsfinansiering.

En förklaring till taxehöjningarna är att företagen som kör åt länstrafikbolagen i dag tar bättre betalt för sina tjänster än vad de gjorde för några år sedan.

- Avregleringen för cirka tio år sedan ledde till en kraftig priskonkurrens. För att få uppdrag gick en del bolag med på avtal som gjorde att de nästan gick i konkurs. Nu höjer man avtalssummorna med mellan 30 och 50 procent och i bland ännu mer, säger Göran Tegnér.

SLTF:s ordförande Ingemar Karlsson (s) menar att kommunernas och landstingens dåliga ekonomi och den växande andelen äldre bidrar till dramatiska höjningar av biljettpriserna under de kommande åren.

- Kommunerna och landstingen kommer att prioritera ökade till resurser vård, skola och omsorg före kollektivtrafiken. Detta tillsammans med att tillväxten inte är vad den borde vara leder till ökade priser.

fakta/ prishöjningar

Mikael Bergling/TT

ARTIKELN HANDLAR OM