EU:s haveri i Bryssel

Krisen skakar Europa medan USA drar ifrån

1 av 3
SYNDABOCKARNA Italiens premiärminister Silvio Berlusconi (t v) och Frankrikes president Jacques Chirac anses av många bära största skulden för EU:s praktfiasko i Bryssel. "EU är i kris - och den blir långvarig", skriver Aftonbladets Lena Mellin.
NYHETER

BRYSSEL

EU är i kris. Den kommer bli både lång och djup.

Det blev ingen ny konstitution, förtroendet från medborgarna är i botten, stabilitetspakten har havererat och USA drar ifrån.

BRYSSEL. EU:s nya smittskyddsmyndighet placeras i Sverige och får 100 anställda.

Stockholm, Umeå och Malmö-Lund slåss om lokaliseringen.

Man kunde ana det redan på förmiddagen. Känslan av förlust låg i luften. Det fanns varken glädje eller stridsvilja i den fula rådsbyggnaden där stats- och regeringscheferna samlats till den avgörande förhandlingen om EU:s nya konstitution.

Några timmar senare stod det klart. Trots 18 månaders förberedelser kunde regeringscheferna inte komma överens om en ny konstitution. Motsättningarna var för stora.

- Ett oerhört bekymmersamt läge, sade statsminister Göran Persson.

Men då syftade han inte bara på sammanbrottet. Han menade alla de svårigheter som unionen nu står inför.

1 Ingen ny konstitution. Den skulle göra EU manöverduglig med fler än 15 medlemmar. Att fortsätta som nu när unionen växer med tio nya medlemmar i maj, ytterligare två 2007 och därefter ännu fler är omöjligt.

Nu vet man inte vad som gäller. Ska man börja om från början eller håller de kompromisser som trots allt gjordes i helgen?

Ny förhandling dröjer

Irland, som tar över ordförandeskapet från Italien vid nyår, ska komma med en lägesrapport i mars. Mycket talar för att det inte blir någon ny förhandling förrän 2005.

2 Havererad stabilitetspakt. Stabilitetspakten diskuterades intensivt i Sverige inför folkomröstningen om EMU i september.

Det är en ekonomisk regelsamling. Bland annat får medlemsstaterna inte ha hur stora budgetunderskott som helst. I så fall får man böta.

Men i höstas stod det klart att reglerna inte gäller. Trots att Frankrike och Tyskland, EU:s tongivande medlemmar, nästa år bryter mot reglerna för tredje året i rad slipper de böter.

3 Halkar efter USA. För ett par år sedan bestämde sig EU:s ledare för att ta upp kampen mot USA. Tävlingen kallas på EU:s knasterprosa Lissabonprocessen.

Det gäller bland annat att öka sysselsättningen bland kvinnor och äldre och öka it-användningen.

Varje vår görs en avstämning hur det står i loppet mot USA. Det ser inte bra ut.

4 Nya budgeten. Medlemsländerna har börjat diskutera EU:s nya långtidsbudget som löper från 2007.

Men de största bidragsgivarna, Sverige, Holland och Tyskland har redan satt sig på bakhasorna. Inga nya pengar från oss!

Krisen blir långvarig

5 Utvidgningen. Ovanpå allt detta ska EU utvidgas från 15 till 25 länder i vår. Att den omställningen blir svårare än man befarat visade sig i går.

De nya länderna är inte tacksamma för att bli insläppta bakom staketet. De slåss för sina intressen på ett sätt som många av de gamla medlemmarna uppfattar som illojalt. Man bör alla fall ge sken av att det är Europas bästa man har för ögonen. Inte det egna landets.

EU är i kris. Och den blir långvarig.

Därför blev toppmötet ett fiasko

Lena Mellin