Flera orter slåss om EU:s smittskyddsmyndighet

NYHETER

EU:s nya smittskyddsmyndighet placeras i Sverige och får 100 anställda. Stockholm, Umeå och Malmö-Lund slåss om lokaliseringen.

I åtskilliga år har EU:s medlemsländer kivats om var nio nya myndigheter ska ligga. Sedan förhandlingen om den nya grundlagen havererade i går tog sig regeringscheferna i håret och lyckades bilägga striden.

Upptäcka epidemier

Sverige och Finland är de enda länderna utan en EU-myndighet. Att minst två skulle hamna där var alltså givet.

Finland blir värd för EU:s kemikalieinspektion, Sverige för den nya smittskyddsmyndigheten.

Den ska upptäcka epidemier och förhindra att de sprids till EU. Man ska också motverka smittspridning inom EU.

Budget på 500 milj

Bakgrunden är bland annat vinterns sars-epidemi i Asien. Liksom hot från terrorister om massspridning av sjukdomar.

Smittskyddsmyndigheten kommer när den är fullt utbyggd ha omkring 100 anställda och en budget på knappt en halv miljard kronor.

- Den passar bra in i Sverige med vår medicin- och läkemedelstunga forskning, säger Göran Persson.

Regeringen beslutar var myndigheten ska ligga.

- Det kan bli Stockholm, Umeå eller Malmö-Lund. Däremot inte Flen, säger Göran Persson.

Statsministerns sommarresidens Harpsund ligger i Flens kommun.

Lena Mellin