DO vill ge företagsjättar en örfil

Hotar med storböter för brott mot diskrimineringslag

NYHETER

Skärpt lagstiftning har inte hjälpt.

Antalet anmälningar om etnisk och religiös diskriminering har mer än fördubblats på fem år.

Nu hotar diskrimineringsombudsmannen, DO, storföretag som Volvo, Ericsson och H&M med vite, skriver Svenska Dagbladet.

Fram till november i år fick DO Margareta Wadstein in 664 anmälningar.

Hälften av fallen handlar om diskriminering i arbetslivet. En stor del av anmälningarna handlar om trakasserier.

”Vi ska skärpa oss”

Enligt en lag som infördes 1 maj 1999 är alla arbetsgivare skyldiga att aktivt arbeta för att förebygga etnisk och religiös diskriminering. Företagen ska också kunna visa upp en åtgärdsplan.

Men DO är långt ifrån nöjd med deras insatser så här långt.

– Vi har inlett en granskning av cirka 300 företag, säger Margareta Wadstein till SvD.

Nu tar hon i med hårdhandskarna.

– Vi ska skärpa oss och oftare begära viten. Storleksordningen på beloppen blir förmodligen runt 300 000–400 000 kronor.

Fatima Johansson