"Glädjande" säger Freivalds

NYHETER

– Det är oerhört glädjande!

Det är utrikesminister Laila Freivalds första kommentar angående söndagens gripande av Saddam Hussein.

– Det är en stor lättnad, framförallt för det irakiska folket, men också för hela världen.

Freivalds utgår ifrån att Saddam Hussein nu kommer att ställas inför rätta i Irak, under överinseende av ockupationsmakten, för att försäkra att rättsliga normer följs.

Hon tror att återuppbyggnaden av Irak kommer att underlättas av gripandet.

– Jag tror att oroligheterna har berott på rädsla för att Saddam Hussein ska komma tillbaka, säger hon.

Karin Klarström