Var femte kyckling innehöll diarrébakterier

NYHETER

Var femte kyckling innehöll den sjukdomsframkallande bakterien campylobacter i Livsmedelsverkets provtagning vid svenska slakterier.

Däremot hittade verket ingen salmonella i någon av de totalt 636 kycklingkroppar som testades.

Livsmedelsverkets undersökning har pågått under ett år vid de elva slakterier som tillsammans står för nästan all svensk kycklingproduktion.

Syftet var att beskriva förekomsten av bakterier på kyckling direkt efter slakt. Resultaten ska användas för att utveckla och utvärdera slakteriernas egenkontroll.

Campylobacter är den vanligaste orsaken till diarrésjukdom i Sverige och Livsmedelsverket betonar vikten av god hygien vid hantering av rått kycklingkött.

''Använd olika skärbrädor för rått och stekt kött och se till att kycklingen blir ordentligt genomstekt'', säger Mats Lindblad, ansvarig för projektet, i ett pressmeddelande.

Livsmedelsverket planerar att framöver göra motsvarande undersökningar för gris- och nötkött.

TT