370 jobb ska bort i tullen

Fast bemanning försvinner på tio orter

NYHETER

370 jobb försvinner inom tullen - en följd av att myndigheten ska spara pengar.

- Det här är djupt olyckligt, eftersom narkotikan flödar som aldrig förr. Men Tullverket ligger väl under fel departement, säger Johnny Johansson, förste vice ordförande i facket Tull-Kust.

- Tullverket hör till finansdepartementet och där ska det sparas. Inom andra departement har man gjort satsningar på brottsbekämpande arbete, till exempel fler poliser. Tullen jobbar ju också med brottsbekämpning men har hamnat mellan stolarna, säger han.

Mbl-förhandlingarna mellan Tullverket och facken Saco och Tull-Kust avslutades på måndagen. Resultatet blev en mindre personalminskning än tullens ursprungsförslag i september. Det innebar att 430 tjänster skulle försvinna.

- Vi har lyssnat och tagit till oss bland annat fackens synpunkter, säger Kjell Jansson, Tullverkets generaldirektör.

Han tror inte att tullen kommer att bli sämre på att stoppa knark- och alkoholsmuggling när personalen minskas.

"Arbeta smartare"

- Vi ska arbetar smartare och inrikta oss på att den storskaliga brottsligheten. Antalet beslag kanske blir mindre, men inte mängden smuggelgods, säger Kjell Jansson.

- Vi ska lägga resurserna där de behövs bäst, i Mälardalen, på västkusten och framförallt i Skåne, där smugglingen är störst, säger han.

Tullverket kommer att upphöra med fast bemanning på tio orter: Gäddede, Gävle, Halmstad, Kalmar, Lidköping, Skavsta, Sturup, Visby, Vittjärn och Västerås. Det blir också neddragningar på en rad andra orter. I Haparanda kommer personalen att minskas från 42 till 19 anställda.

Personalminskningen på 370 personer ska ske genom att 280 anställda sägs upp och resten avgår med förtidspension.

Huvuddelen av dem som får sluta inom tullen arbetar med export- och importärenden.

Sparar 125 miljoner

Av den personal som arbetar med brottsbekämpning kommer 50 att få sluta.

Tullverket räknar med att spara 125 miljoner kronor per år genom personalminskningen. En del av besparingen kommer enligt Kjell Jansson att användas för investeringar som ska göra tullen effektivare. Röntgenutrustning för kontroll av lastcontainrar, hundar och IT-satsningar står på Tullverkets önskelista.

fakta/ tullens personalminskning

Siffran inom parentes är bemanningen i maj 2003, den andra siffran anger den nya bemanningen.

Per Vallgårda/TT