”Nu kan jag ta ut svängarna litet mer”

Alf Svensson kommer att fortsätta med politiken

NYHETER

Alf Svensson tillkännagav själv sin avgång på en presskonferens idag på tisdagsförmiddagen.

- Ett mycket omväxlande och synnerligen stimulerande arbete, sade han om sin tid som partiledare och riksdagsman.

Hans tal tog formen av ett politiskt testamente.

-Respekten för människovärdet kan inte nog understrykas av politiker, sade han bland annat

Barnets rätt och och de gamlas till ett gott liv angav han som två viktiga ledstjärnor i sitt arbete.

- Det vore lika dumt att förneka att vi har det judisk-kristna arvet som värdegrund som att förneka att vi har ett modersmål, sade han.

- Men framtidens politiker kommer att vida mer få europeiskera och globaliser sina vyer och visioner.

Vill bygga broar

Han fortsatte med att tala om att man måste skapa närmare kontakter mellan kulturer och religioner över världen.

- Vi måste vara beredda att bygga broar mellan i- och u-världen och skapa förståelse mellan kulturer och religioner.

På frågan om varför han avgår svarade han:

- Jag tycker jag spelat på mitt register så länge nu så någon annan måste träda till.

Men han tänker inte lägga ner politiken.

- Jag kommer att vara med. Nu kanske jag kan ta ut svängarna litet mer.Jag tänker inte gå hem och dra något gammalt över mig.

Läs också:

Simone Söderhjelm