Godisplikt på jobbet

Gratis snask för anställda blev skattepliktig förmån

NYHETER

Gratis godis är en skattepliktig förmån.

Det är värt 50 kronor i månaden, ansåg skattemyndigheten.

Nu kontrar godisföretaget Haribo och inför (skattefri) godisplikt för de anställda.

Foto: ANDRÉ DE LOISTED
GODISET SKA TESTAS Vd Bo Lernkvist och ekonomichef Claes Franzén på Haribo i Helsingborg inför nu "godisplikt" för de anställda. Syftet är att undvika att personalen beskattas.

Skattemyndigheten fick ögonen på de anställdas godispall på Haribo i Helsingborg. Där hamnade kasserat godis som passerat bäst före-datum och sånt som trillat i golvet och gått sönder.

- Medarbetarna fick ta med det hem men det var väldigt få som utnyttjade det. Det blir så när man ständigt arbetar i en "godisskål", säger Bo Lernkvist, vd på företaget.

Kasserat godis

Det räckte inte för skattemyndigheten. Som tyckte att värdet på fri tillgång till gammalt godis borde ligga på 50 kronor i månaden.

- Men det är produkter som vi annars skulle kasta, säger Bo Lernkvist.

Företaget drev ärendet vidare. Länsrätten tyckte att 12,50 per månad - eller 150 kronor om året - var ett rimligare värde på förmånen.

Nu har Haribo infört "godisplikt" de anställda. Syftet är att undvika skatt. Nya produkter ska testas, som en del av jobbet.

- Men vi tvingar ingen, säger Bo Lernkvist.

Skriver upp mängden

Numera får de anställda också skriva upp hur mycket kasserat godis de tar med sig hem varje månad.

Mikael Sindahl, skattejurist på Riksskatteverket, säger:

- Jag ser ingen skillnad mellan godis och andra personalvårdsförmåner.

Måste ätas på jobbet

Men de måste ätas eller drickas på jobbet. Syftet ska vara att skapa trivsel. Det gäller oavsett om det handlar om kaffe, frukt eller konfektyr.

Så fort en anställd får med sig godispåsen hem från arbetsplatsen förvandlas den till en skattepliktig förmån. Oavsett hur gammalt eller trasigt innehållet är.

Kerstin Danielson