Nu hoppas de få tillbaka sitt barn

Oskarshamns-parets psykolog kritiseras - kan få övervakning

NYHETER

Karin och Lars förlorade vårdnaden om sin son Carl.

Till grund för beslutet låg bland annat ett utlåtande av psykologen Paul Bergman.

Nu har Socialstyrelsen anmält honom för oskicklighet och nytt hopp har väckts hos de unga föräldrarna.

Foto: MATHS BOGREN
SKA ÖVERKLAGA Karin och Lars är mycket glada över Socialstyrelsens granskning. "Jag tror att vår advokat kommer att överklaga länsrättens beslut nu", säger Karin.

- Jag tror att vår advokat kommer att överklaga länsrättens beslut nu, säger Karin, 23.

Både hon och Lars, 30, har klassats som begåvningshandikappade. När Carl föddes 2001 sattes alla tre i utredning på Västrumsgården där Paul Bergman är psykolog.

Efter utlåtande därifrån begärde socialnämnden i Oskarshamn att Carl skulle omhändertas. Länsrätten beslutade så.

Sedan Janne Josefsson berättat om fallet i tv-programmet "Uppdrag granskning" strömmade anmälningar in.

Hård kritik

Nu har Socialstyrelsen granskat psykologen Bergman och är inte nådig i sin kritik: Bergmans utredning har "stora brister" och är "ofullständigt genomförd".

Socialstyrelsen anser att Bergman inte lagt tillräcklig vikt vid Karins och Lars möjlighet att lära sig att sköta sin son. De fortsätter: "Hans oskicklighet är " av sådan allvarlig karaktär att " varning inte hade framstått som en tillräckligt övergripande åtgärd."

För fyra år sedan hade det betytt krav på att Bergman skulle förlora sin legitimation som psykolog. Men sedan 1999 finns möjlighet att sätta sjukvårdspersonal under "övervakning", tre års prövotid. Det är vad Socialstyrelsen nu begär att ansvarsnämnden, HSAN, ska besluta för Paul Bergman.

Gråtfärdig

Reportern Janne Josefsson sa så här i går:

- Jag är fanimej gråtfärdig. Äntligen en myndighet som tagit den här saken på allvar.

Rolf Persson, socialchef i Oskarshamns kommun:

- Om psykologens utlåtande varit av stor betydelse för vårt beslut att begära omhändertagande av barnet hade jag varit allvarligt bekymrad. Nu var det inte så. Men det är klart att det här ger mig en tankeställare.

Om ni alls kan anlita Paul Bergman i framtiden?

- Ja.

Men inte att ompröva er inställning i det här fallet?

- Nej.

Karin fnyser när hon får höra hur socialchefen tänker.

- Den där Persson har varit emot oss hela tiden. Men en riktig psykolog kanske tycker att Lars och jag kan duga som föräldrar om vi bara får lite hjälp?

Fotnot: Paul Bergman var oanträffbar i går.

Bo Lidén