Förundersökningen når Althin i dag

NYHETER

I dag får advokat Peter Althin och 25-åringen förundersökningen.

Foto: GUNNAR SEIJBOLD
25-åringens advokat Peter Althin.

Med hänyn till förundersökningens omfattning, cirka 1 000 sidor, ges Althin och hans klient tid till den 8 januari för att lämna in begäran om komplettering eller eventuellt klagomål på utredningen.

Om inga invändningar lämnas in väcks åtal måndagen den 12 januari.

Datum för rättegången sätts sedan av Stockholms tingsrätt.

Advokat Peter Althin har haft regelbunden kontakt med sin klient och säger:

- Han förnekar brott.

Chefsåklagare Krister Petersson skriver i sin framställan:

- Med hänsyn till den inställning 25-åringen hittills har haft till brottsmisstanken kommer det att bli aktuellt att åberopa en hel del bevisning.

Lennart Håård