HD tar upp Tumba-målet

NYHETER

Högsta Domstolen kommer att pröva det uppmärksammade Tumba-målet.

Domstolen har som väntat beslutat att ta upp åtalet mot tre av de fyra män som friades av hovrätten.

Männen står åtalade för grovt sexuellt utnyttjande av en kvinna.

Den 16 februari i år utnyttjades en kvinna sexuellt av sammanlagt sju män efter att två av männen skjutsat henne hem från krogen.

Männen följde med henne in i lägenheten. Sedan är det oklart exakt vad som hände. Kvinnan hävdar att hon blivit sexuellt utnyttjad medan männen säger att hon ställde upp på allt frivilligt och visste vad hon gjorde.

Riksåklagaren överklagade

När målet togs upp i tingsrätten friades männen då det inte gick att bevisa att kvinnan varit hjälplös. Även hovrätten friade med motiveringen att männen inte kunde förstå att kvinnan befann isg i ett hjälplöst tillstånd.

Domarna väckte stor uppmärksamhet och kritiserades från många håll.

Nu har Högsta Domstolen beslutat att pröva fallet och kommer som väntat ta upp åtalet mot tre av de fyra män som friades av hovrätten, skriver tidningen Juridik Idag.

Det är Riksåklagaren som överklagat målet för att pröva om männen hade "uppsåt" i sitt handlande.

Tidigare artiklar:

Åsa Asplid