Allting är förbjudet i Sverige - nästan

Nu kan det bli brottsligt att cykla utan hjälm

NYHETER

Det kan bli brottsligt för unga att cykla utan hjälm.

Det är bara ett av många förbud som presenterats de senaste dagarna.

Foto: ANDREAS BARDELL
"JAG VILL HA EN FRÄN HJÄLM" Jonathan Krogsbøll, 12, tycker att hjälmarna kunde vara lite tuffare. Själv har han alltid cykelhjälm. "Fler skulle använda dem om de såg lite fränare ut - typ skate."

Redan nu är det förbjudet att cykla utan lyse och att inte ha hunden kopplad. Om ett och ett halvt år är det slutrökt på krogen.

Och i Blekinge vill landstinget införa snusförbud.

Nyttan av cykelhjälm kan väl ingen bestrida, men är lagstiftning den rätta vägen?

- Även om syftet är gott så är det inte säkert att resultatet blir mer än ett spel för galleriet. Våra resurser räcker knappt till alla allvarliga brott som begås, säger Jan Karlsen, ordförande i polisfacket.

Ulrica Messing ser inga problem med en lagstiftning.

- Barn får inte köpa tobak eller alkohol heller.

Hur ska cykelhjälmsförbrytarna bestraffas?

- Man kan tänka sig att den som cyklar utan hjälm får ett bötesföreläggande och att om man sen visar upp ett kvitto på nyinköpt cykelhjälm så rivs böteslappen. Det viktiga är inte straffet utan att hjälmen används.

Men ska staten verkligen lägga sig i allt?

- Det gör vi inte. Men vi måste skydda våra barn i trafiken, precis som vi måste skydda dem mot droger.

Vägverket beräknar att om alla under 15 år hade cykelhjälm så skulle vi få minst 200 färre skallskador per år.

Svante Lidén