Saddam ryter åt förhörsledarna

NYHETER

NEW YORK

Saddam Hussein är kaxig i förhören med CIA.

Den störtade diktatorn förnekar att Irak skulle ha gett upp kriget och säger:

– Om ni vågade hålla val skulle jag vinna stort.

Foto: pressens bild
Dagstidningen Al-Mutamars framsida visar Saddam Hussein i samtal med Ahmad Chalabi, medlem i Iraks styrande råd, timmarna efter tillfångatagandet.

Att Saddam Hussein inte dödades utan tillfångatogs kan visa sig bli en mardröm för USA.

En offentlig rättegång i Irak där Saddam får fritt utrymme att försvara sig, förneka och hålla anföranden som så många gånger förr kan omvända delar av det irakiska folket och arabvärlden.

”Kuwait tillhör Irak”

Han kan bli en martyr.

I de inledande förhören har Saddam visat ett beteende värdigt en sittande president – inte en som fångats som en råtta i ett hål, uppger amerikanska militärkällor. Hussein säger att massgravarna innehåller brottslingar och desertörer, skyller kemiska anfall på shiamuslimer och kurder på Iran, framhärdar i att Kuwait rättmätigt tillhör Irak och förklarar att Irak inte har några massförstörelsevapen.

– Han säger saker som: ”Jag vill sitta ner nu. Jag är Iraks president. Du skulle inte behandla er egen president på detta sätt”, säger en underrättelseofficer till Fox News.

Ryter åt utfrågarna

Ibland ryter han åt förhörsledarna när de ger honom enkla order. Ibland är han sarkastisk, ibland håller han långa monologer.

– Han försöker upprätthålla en aura av auktoritet. De som frågar ut honom måste ständigt påminnas om vem han är, säger överste Patrick Lang till New York Post.

Förhörsledarna försöker slå hål på Saddams självsäk-ra attityd genom att ständigt förklara att han inte är president längre, bland annat genom att visa tv-bilder på jublande människor på Bagdads gator.

– Ordna då öppna val, svarar Saddam.

– Jag kommer att vinna stort.

Något öppet val blir det dock inte för Saddam. Däremot kommer han, sannolikt, att få en öppen rättegång i Irak, utförd av det USA-tillsatta styrande rådets tribunal.

Vilket kan vara illa nog för USA.

Saddam Husseins påstådda brott

Fredrik Virtanen