35-åringen begär en kvarts miljon

Tidigare misstänkt och häktad för Anna Lindh-mordet

NYHETER

Den 35-åring som tidigare satt häktad misstänkt för mordet på utrikesminister Anna Lindh begär nu 240 000 i ersättning för det lidande han utsattes för genom att häktas och misstänkas för mordet.

Eftersom brottet var av så allvarlig karaktär och uppmärksamheten kring det så stor anser 35-åringens juridiska ombud att ersättningen bör vara högre än det normala.

Den 15 september anhölls 35-åringen i sin frånvaro. Dagen efter greps han under dramatiska former framför ett uppbåd av fotografer vid Råsundastadion norr om Stockholm. 35-åringen satt häktad fram till den 24 september då han släpptes.

Gunnar Falk som är 35-åringens juridiska ombud, skriver till Justitiekanslern, JK, att 35-åringen enligt lagen är berättigad till ersättning för det lidande som han förorsakats under den tid han var frihetsberövad.

Han skriver att omständigheterna kring frihetsberövandet var sådana att mannen bör få en mycket högre ersättning än vad som är normalt.

– Den misstanke som grundade frihetsberövandet av NN gällde det allvarligaste brott som lagen känner, och det riktades mot en högt uppsatt person och minister i den svenska regeringen. Brottet var således extremt allvarligt och av avskyvärd karaktär, skriver Gunnar Falk.

Skadlig uppmärksamhet

Dessutom anser Falk att den massmediala uppmärksamheten kring 35-åringens person var av en omfattning som saknar motsvarighet i svensk historia. Falk skriver att alla uppgifter om 35-åringen gjorde det möjligt för många att identifiera honom och att många framställde 35-åringen som den sannolika gärningsmannen.

De tuffa förhållandena i häktet gav 35-åringen ångest, ät- och sömnstörningar.

När Falk räknat fram den summa 35-åringen bör ha rätt till har han utgått från den ersättningen den så kallade 33-åringen fick som satt häktad misstänkt för mordet på Olof Palme 1986.

Falk kommer senare för 35-åringens räkning att begära ersättning också för de ombudskostnader han haft.

Malin Ekmark