Lagförslag skärper tonen mot sexbrott

NYHETER

STOCKHOLM

Fler situationer ska i framtiden bedömas som våldtäkt. Det gäller sexuella övergrepp mot kraftigt berusade, sovande eller funktionshindrade liksom sexuella handlingar mot barn även om inget tvång förekommer.

Förändringarna innebär att situationer som i dag bedöms som sexuellt utnyttjande ska ses som våldtäkt.

- Om man vaknar efter att ha blivit sexuellt utnyttjad av fem personer så tror jag just att man känner sig våldtagen. Jag tror också att vårt förslag ligger i linje med vad allmänheten tycker, säger justitieminister Thomas Bodström till TT.

Förslaget, ett samarbete med vänsterpartiet och miljöpartiet, presenterades på fredagen, och ska nu ut på en ny remissrunda. Att sexualbrottslagstiftningen varit i behov av förändring stod klart redan för drygt fem år sedan då dåvarande justitieminister Laila Freivalds tillsatte en utredning i frågan.

Attityder

Remissinstanser har riktat massiv kritik mot tidigare förslag.

Det nya förslaget utvidgar alltså våldtäktsbegreppet till att gälla för fler situationer:

Enligt Thomas Bodström räcker det inte bara med ny lagstiftning; även attityder och kunskapsnivåer hos åklagare och domare behöver förändras. Det ska ske genom utbildning. Dock utlovades inga nya resurser för sådan utbildning.

- Attityder kan förändras genom nya lagar, det såg vi med förbudet mot barnaga. Men vi kan inte luta oss tillbaka och tro att det räcker, sade Thomas Bodström.

Preskription

Utbildningen ska gälla hur brottsoffer ska bemötas bättre liksom ett ökat jämställdhetsperspektiv.

För flera sexbrott föreslås även att maxstraffen skärps. Dessutom kommer brott som tidigare bedömts enligt mildare rubricering nu att "flyttas upp" till en grövre rubricering, vilket också kan innebära skärpta straff.

En nyhet i förslaget är att preskriptionstiden för allvarliga sexbrott mot barn börjar räknas först från den dag då barnet blir myndigt, det vill säga 18 år.

Ewa Tures/TT Christina Bodin/TT