400 tjänster bort från SVT

NYHETER

Sveriges Television (SVT) ska göra sig av med 400 personer eller ungefär 15 procent av sina anställda.

– Det är det mest drastiska beslutet det här företaget tagit, säger Tommy Eklund, ordförande för SIF-klubben vid SVT, till TT.

Under fredagen beslutade SVT:s styrelse att gå vidare med sin omdebatterade besparingsplan.

– Den går ut på att skaffa mer pengar till program. Det innebär att vi kommer att ha mindre analog teknik, mindre övertalighet och mindre lokaler. Vi definierar den här övertaligheten till ungefär 400 personer som vi under en två- till treårsperiod ska bemanna ner med, säger vd:n Christina Jutterström till TT.

Beslutet togs av en enig styrelse medan de fackliga representanterna reserverade sig.

Sparpaketet gör att SVT fram till 2006 ska sänka sina kostnader med 230 miljoner kronor.

Ett första steg är en investering i digital teknik som innebär att ungefär 100 tjänster i landet blir övertaliga.

– Det är taget och det sätter vi i gång med nu, säger Christina Jutterström.

Nya planer i januari

De övriga cirka 300 tjänsterna som ska bort berör administrationen samt programproduktionen i Stockholm och Göteborg. Hur nerskärningarna ser ut är inte känt ännu utan utredningarna kring de planerna kommer att presenteras i januari.

De stora personalnedskärningarna ska bland annat ske med naturliga avgångar, men det ska också inrättas en medarbetarfond som ska underlätta omställningar under en viss tid. Fonden uppgår till 25 miljoner kronor.

– Företaget uppskattar att cirka 250 personer är utsatta för risken att bli uppsagda och resten tror man ska lösa sig via naturlig avgång, säger Tommy Eklund, ordförande för SIF-klubben.

Han konstaterar att det är första gången i Sveriges Televisions historia som bolaget är berett att göra så stora neddragningar och hota med uppsägningar.

Misstroende mot ledningen

Kritiken mot sparpaketet har hela tiden varit stor.

Många har varit oroliga för att SVT inte kommer att leva upp till kravet att spegla hela landet. Regeringen har också gett Granskningsnämnden för radio och tv i uppdrag att undersöka hur Sveriges Television lever upp till det kravet.

Från SVT:s personal har det kommit flera misstroendeförklaringar mot ledningen.

– I dagsläget är det största misstroendet mot ledningen som någonsin har varit, säger Tommy Eklund.

Kenneth Sundin, ordförande för SJF-klubben, anser att företaget går alldeles för drastiskt fram med nerskärningarna. Bolaget står nämligen inför stora pensionsavgångar de kommande åren och en övertalighet hade kunnat lösas med naturliga avgångar.

– Det rör sig om ungefär 650 personer med början 2007 fram till 2011, säger Kenneth Sundin.

Vid nästa styrelsemöte, den 23 januari nästa år, ska delen med besparingar inom administration samt produktionen i Göteborg och Stockholm behandlas.

Fredrik Gunér/TT