Trafikolyckorna skördar flest offer i södra Sverige

NYHETER

Kraftiga snöoväder hotar att göra årets jultrafik farligare än vanligt.

Redan i upptakten har jultrafiken skördat sex liv.

Aftonbladet har kartlagt de farligaste vägarna.

I dag startar jultrafiken på allvar. Tvärt emot vad experterna hoppats på kan det bli en jul med fler dödade än på länge.

Snabbt sämre

Polisen och SMHI varnar för nya trafiksvårigheter med snö och ishalka.

– Just nu är vägarna fina men det kan snabbt ändra sig, säger Bert Hag, trafikpolisen i Dalarna.

Det han varnar för är underkylning av vägbanan. Den kommer alltid mycket snabbt. På bara några meter kan en till synes ”sommarfin” väg bli blixthal.

Lätta på gasen

– Det gäller att ge akt på omgivningen, säger Bert Hag. Finns det frost på träd och hus ska man absolut lätta på gasen – halkan kan lura bakom nästa kurva.

Aftonbladets granskning visar att de flesta dödsolyckorna i jultrafiken sker på de mindre riks- och länsvägarna, medan de stora Europavägarna är betydligt säkrare.

Av sammanlagt 168 dödsolyckor drabbade ”bara” 25 stycken det större vägnätet.

Flest olyckor

Det är inte det snöiga Norrland utan södra Sverige som råkar ut för de flesta olyckorna.

Från Jönköping och söderut inträffade 64 dödsolyckor under perioden 1998– 2002 mellan 20 december och 12 januari.

I Mellansverige upp till Dalälven var det 49 olyckor med dödlig utgång och norr om Dalälven 26 dödsolyckor.

– Det är alltid bättre med snö på vägarna än blixthalka som det ofta blir söderut, säger Bert Hag.

10 råd för en säkrare julresa

Sven-Anders Eriksson