Värnpliktiga ska få knarktestas

NYHETER

Regeringen ger klartecken för att värnpliktiga drogtestas. För två år sedan skrev Försvarsmakten och Värnpliktsrådet till regeringen för att få tillstånd att genomföra drogtester på slumpmässigt utvalda värnpliktiga. Efter grundlig utredning ger nu regeringen besked.

- Vi konstaterar att det finns bestämmelser i pliktlagen som ger möjlighet att göra undersökningar av värnpliktiga, till exempel blodprovstagning, om det är av betydelse för tjänsten, säger försvarsminister Leni Björklund.

(TT)