Grönt ljus för drogtester av värnpliktiga

NYHETER

STOCKHOLM

Regeringen ger klartecken för att värnpliktiga drogtestas. Försvarsminister Leni Björklund anser att lagen ger utrymme för testerna.

- Jag menar att lagstiftningen ger den möjligheten och nu får vi se vad Försvarsmakten gör, säger Leni Björklund till Svenska Dagbladet.

För två år sedan skrev Försvarsmakten och Värnpliktsrådet till regeringen för att få tillstånd att genomföra drogtester på slumpmässigt utvalda värnpliktiga. Deras bedömning var att lagstiftningen inte tillät sådana tester.

Efter grundlig utredning ger nu regeringen besked.

- Vi konstaterar att det finns bestämmelser i pliktlagen som ger möjlighet att göra undersökningar av värnpliktiga, till exempel blodprovstagning, om det är av betydelse för tjänsten, säger Leni Björklund.

- Därmed har vi sagt att vi tycker att Försvarsmakten kan genomföra de här drogtesterna.

Både Försvarsmakten och de värnpliktigas organisation, Värnpliktsrådet, hälsar regeringens besked med glädje.

TT