Rättelse: Fel företag i Gnosjö

NYHETER

RÄTTELSE, Aftonbladet 2003-12-19: Fel företag i Gnosjö Aftonbladet berättade i går att arbetslösheten nu också nått Gnosjö i Småland. I artikeln uppgavs felaktigt att AB

Stackes Metallarmatur hade gått i konkurs. Det företag som begärts i konkurs är Metallfabriken Stacke AB ägt av Vätterledens Invest. Aftonbladet beklagar namnförväxlingen.

Aftonbladet