Resistent hiv-virus sprids i Sverige

Inga läkemedel biter på smittan

NYHETER

Ett resistent hiv-virus har fått fäste i Sverige.

De nuvarande aids-läkemedlen biter inte på den motståndskraftiga virusstammen.

Och nu varnar läkare för en ny aidsepidemi.

I USA är 22 procent av de nydiagnostiserade fallen smittade av den motståndskraftiga formen av hiv, skriver Svenska Dagbladet.

– Utan tvekan sprids resistenta hiv-virus i Sverige i dag, säger docent Jan Albert på Smittskyddsinstitutet, SMI, till SvD.

I Sverige finns ännu ingen säker statistik över den resistenta smittan. Men nya beräkningar gör gällande att cirka sex procent av de knappt 300 personer som varje år nydiagnostiseras har smittats av motståndskraftigt och icke behandlingsbart hiv-virus.

Om den motståndskraftiga hiv-smittan skulle få ordentligt fäste skulle det kunna leda till en aidsepidemi, varnar forskare.

Alla patienter ska undersökas

Därför har SMI inlett en kartläggning hur många personer i Sverige som smittats av resistenta hiv-virus. Projektet kallas Nyupptäckarstudien. Tanken är att undersöka patienter vid samtliga vårdinrättningar som behandlar hivsmittade.

– Avsikten är att tidigt fånga upp de aktuella patienterna och ta reda på hur vanligt detta oroande fenomen egentligen är, säger Jan Albert till SvD.

Det finns i dag 17 preparat som i olika kombinationer visat sig verkningsfulla i behandlingen av smittan. Behandlingen gör det möjligt att bromsa sjukdomsförloppet avsevärt.

Men för den som smittas av en resistent form av hiv-virus finns ingen behandling.

Tidigare artiklar

Fredrik Rundkvist

ARTIKELN HANDLAR OM