SAS-plan började brinna före start

Brandkåren fick rycka ut och släcka brand i kablar

NYHETER

En mindre kabelbrand i ett SAS-plan orsakade larm på Arlanda i dag.

Passagerarna skulle strax gå ombord när den ena piloten kände röklukt i planet.

Planet stod vid gaten och passagerarna skulle strax släppas ombord när en av de fem besättningsmedlemmarna ombord och en i lastpersonalen kände röklukt i den bakre delen av inrikesplanet. Planet av typ MD-80 skulle ha lämnat Arlanda för färd till Umeå.

Haverilarm från tornet

Flygledartornet på Arlanda gick ut med ett så kallat haverilarm, eftersom planet stod på marken. Flygräddningen informerades och brandkåren på Arlanda ryckte ut.

När räddningstjänsten kom fram till planet hade det redan evakuerats. Man konstaterade att det luktade rök – men någon brand hittades inte.

– Vi gick igenom kabinen och lastutrymmet. Sedan fick teknikerna ta över, säger räddningstjänsten vid Arlanda.

Brand i lastutrymme

SAS konstaterade snabbt att det handlade om en kabelbrand i ett av lastutrymmena.

– När strömmen slogs av på planet så försvann både röklukten och rökutvecklingen, säger Ulrika Fager på SAS pressjour.

Det handlade sannolikt om någon form av kortslutning, men SAS hade på måndagen flera lediga plan och behövde inte gå igenom planet direkt.

Det togs ur trafik och det ersattes av ett annat. Efter en försening på 45 minuter kunde det nya planet lämna Arlanda.

– Den förseningen blev den enda konsekvensen för passagerarna, säger Ulrika Fager.

Mattias Lundell