Befria dig från synder på nätet

Präster gillar inte företeelsen

NYHETER

Du är inte ensam om att ha snattat, ljugit eller varit otrogen.

På en biktsida på nätet bekänner många människor sina mörkaste hemligheter.

Foto: BJÖRN LINDAHL
YTLIG BEKÄNNELSE - Människorna som biktar sig på nätet har ett behov av att prata. Det är skrämmande att de vänder sig till cyberrymden i stället för att prata med en människa, anser prästen Sten Jernkrook.

På www.asocialstyrelsen.org kan vem som helst bekänna sina synder. Anonymt.

Sidan, som inte har med Socialstyrelsen att göra, har blivit mycket populär.

- Det är en viktig del i ett psykoterapeutiskt arbete att integrera olika känslor som är okända för en själv. Det är viktigt att inlemma de bortträngda känslorna, i stället för att projicera dem på andra, säger Ulf Gustafsson, psykolog och psykoterapeut.

Djupt rotat behov

Behovet av att bikta sig och bekänna sina fel är djupt rotat hos människan. Förr gjordes bekännelsen i kyrkan som också gav syndernas förlåtelse. Nu söker sig många till terapeuter - eller nätet.

- Det är flytande gränser mellan psykoterapin och religionen, utan tvekan. Säkert har psykoterapin tagit över mycket, säger Ulf Gustafsson som samtidigt varnar för ensidigheten i en bekännelse gjord på nätet.

Risk för ytlig bekännelse

- Risken finns att det bara blir en ytlig bekännelse för att lämpa av skuld. Det allra bästa är om den så kallade bikten ges i mötet med en annan människa. Först då kan den som bekänner fullt ut ta ansvar för sina handlingar.

Behov av att prata

Prästen Sten Jernkrook, Sundsvall, träffar ofta människor som behöver prata. Han tycker nätbikten är skrämmande.

- Människorna som biktar sig på nätet har ett behov av att prata. Det är skrämmande att de vänder sig till cyberrymden i stället för att prata med en människa, säger han.

- Jag träffar många människor som behöver prata. Och man ska komma ihåg att vi präster har hundra procents tystnadsplikt.

Några av bikterna

Vad tycker präster om själavård på nätet

Anna Lindström, Annacarin Falk