Galna ko-larm i USA utlöste importstopp

NYHETER

STOCKHOLM/WASHINGTON

Ett enda misstänkt fall av galna ko-sjukan i delstaten Washington fick på julafton flera stora importländer att stoppa allt nötkött från USA. Det kan kosta USA:s köttbransch miljarder dollar.

  Sverige valde dock att avvakta.

  Brasilien, Mexiko, Japan och Sydkorea - alla stora importörer - var bara några av det femtontal länder som på julafton stoppade all nötköttsimport från USA.

  Sverige valde dock, liksom EU i stort och en rad andra länder, att avvakta.

  - Fortfarande vet vi ju inte om det verkligen handlar om galna ko-sjukan, sade Anna Toftén, departementsråd på jordbruksdepartementet och chef för djurenheten, till TT.

  - Ett snabbtest ger ofta ett falskt positivt resultat när det handlar om galna ko-sjukan. Därför måste vi vänta och se vad det riktiga testet visar.

  - Har USA samma säkerhetsrutiner som EU, det vill säga plockar man rutinmässigt bort alla delar som är smittbärande på det slaktade djuret, så är det dessutom ingen risk att äta köttet.

Aktierna dök

  Japan är den största exportmarknaden för nötkött från USA, med 32 procent av USA:s export förra året. Mexiko intar andraplatsen, följt av Kanada, som införde ett partiellt importstopp, Sydkorea och Hongkong.

  På köttbörsen i Chicago föll aktiekurserna på boskap på julaftonsmorgonen lokal tid under den lägsta tillåtna gränsen. Handeln stoppades därför. Aktier för snabbmatskedjor som McDonalds drabbades också omedelbart på New York-börsen, trots att bolaget bedyrade att det misstänkta fallet inte härstammade från dess underleverantörer. En stor kycklingleverantör fick å andra sidan se sin kurser stiga.

  Jordbruksekonomen Chris Hurt vid Purdue-universitetet i USA har enligt Reuters räknat ut att om fallet bekräftas kan priset på boskap sjunka med 12-16 procent, vilket i tillägg till andra länders importstopp skulle innebära ett intäktsbortfall på motsvarande 2 miljarder dollar under 2004.

Första fallet i USA?

  Om fallet bekräftas är det första gången galna ko-sjukan, eller BSE, konstateras i USA. Landets jordbruksminister Ann Veneman sade på en presskonferens att vävnad från kon har skickats till Storbritannien för vidare provtagning. Det slutgiltiga beskedet väntas dröja tre-fem dagar, sade hon enligt Reuters.

  Veneman erkände att köttet från den misstänkta kon i delstaten Washington kommit ut på den öppna marknaden.

  - Vi kommer att utföra en fullödig undersökning av . . . vart detta djur kan ha flyttats under processen.

  Hon underströk dock att högriskvävnad från kon inte sålts som människoföda.

  Galna ko-sjukan upptäcktes i Storbritannien för första gången 1986. Britterna är experter på galna ko-sjukan efter de stora utbrotten i Europa under 1990-talet. Människor som äter smittat kött tros kunna drabbas av en variant av Creutzfeldt-Jacobs sjukdom, en dödlig hjärnsjukdom, och utbrotten i Europa antas ha lett till 130 människors död.

TT-Reuters