Mutmisstänkt på Systemet får behålla jobbet

NYHETER

En av de mutmisstänkta handläggarna på Systembolaget har fått tillbaka sitt arbete. Det gäller också för den säljare på Vin & Sprit som för tre veckor sedan stängdes av från arbetet.

Det handläggaren gjort, framför allt hans deltagande i en utlandsresa, skedde för tio år sedan när han var butikschef, säger presschefen Björn Rydberg på Systembolaget till Dagens Nyheter.

- Det faller därför utanför den tidsgräns som vi har satt upp.

Björn Rydberg påpekar att denne handläggare, liksom alla andra personer i chefsställning eller nyckelposition i Systembolagets högsta ledning kommer att synas i den pågående externa granskningen.

Den försäljare på Vin & Sprit som först stängts av, men nu är tillbaka, hade inte gjort så allvarliga fel, säger företagets informationsdirektör Margareta Nyström till tidningen.

Den externa granskningen av Systembolaget ska vara klar i februari. Den interna utredning som gjorts på Vin & Sprit ska överlämnas till den utomstående granskaren advokat Bertil Södermark. Hans rapport beräknas vara klar i mitten av januari och ska sedan lämnas till åklagaren.

TT