Inga gifter i det ”förgiftade” köttet

SKL: Inget tyder på att förpackningen penetrerats av något

NYHETER

Ingenting tyder på giftinjicering eller annan påverkan.

Stockholmspolisen fick på juldagen ett preliminärt resultat från analysen av det påstått förgiftade kött som lämnades in till TT i tisdags.

- Inga gifter har kunnat konstateras med de använda analysteknikerna, säger Klas Hedbom, stationsbefäl vid Norrmalmspolisen, till TT.

I tisdags överlämnade ett bud ett vadderat kuvert till Tidningarnas Telegrambyrås (TT) redaktion i Stockholm. I kuvertet fanns en plastad förpackning med fläskkarrébitar och ett brev, undertecknat av någon eller några som kallade sig Djurens befrielsefront.

''Ingen skillnad''

Brevet påstod att nio förgiftade köttprodukter placerats ut i nio butiker i Stockholmsområdet. Detta drog i gång viss aktivitet bland stadens matvaruhandlare.

Polisen, som tog hoten på stort allvar, skickade köttet till Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) i Linköping. Där har köttet bland annat undersökts med hjälp av så kallat svepelektroniskt mikroskop, samt med röntgen, under julhelgen.

Dessutom har köttet jämförts med ett annat stycke fläskkarré.

- Det finns ingen skillnad mellan det inskickade köttet och referensköttet, säger Hedbom.

Vidare har köttförpackningen undersökts. Inte heller här fanns något som tydde på att den manipulerats eller penetrerats för att spruta in något gift.

Tidsödande

SKL understryker dock att resultaten är preliminära. Och i utlåtandet säger SKL att resultatet, efter ytterligare undersökningar, kan förändras. Ännu har ingen analys gjorts om bakteriell påverkan, eller om eventuell förekomst av ''vissa flyktiga ämnen''.

Beroende på hur noggranna undersökningar SKL i slutänden gör, kan det slutliga svaret komma att dröja flera dagar. Att söka efter icke angivet gift är, enligt vad SKL:s tjänstemän säger till TT, mycket svårt och tidsödande.

Tomas Bengtsson/TT