Företrädarna för Pilgrimsfolket felaktigt utpekade som brottslingar

NYHETER

I en artikel den 27 december 2002 på Aftonbladets nätupplaga med rubriken "Välgörenhet rena bluffen" förekom det bland annat en delrubrik "Företrädarna dömda för grovt bedrägeri" varunder organisationen

Pilgrimsfolket nämndes. Detta påstående var direkt felaktigt och avsåg inte organisationen Pilgrimsfolket. Företrädarna för Pilgrimsfolket är inte dömda för något brott. Upplysningsvis kan nämnas att Pilgrimsfolket är en icke vinstdrivande organisation som har till ändamål att bedriva en evangelisk-biblisk och socialevangelisk verksamhet.

Aftonbladet beklagar djupt detta missförstånd och ber om ursäkt för det obehag som har åsamkats företrädarna för Pilgrimsfolket i samband med den

felaktiga publiceringen.