Minst sex döda efter kraftigt jordskred

Tolv personer saknas fortfarande

NYHETER

WATERMAN CANYON

Sex personer har hittats döda och ytterligare tolv saknades ännu på fredagen efter ett våldsamt jordskred i Kalifornien på juldagen. Många av de saknade var barn.

Ett kraftigt skyfall i torsdags utlöste jordskredet i den trånga floddalen i Waterman Canyon i San Bernardino, cirka tio mil öster om Los Angeles. En flodvåg av lera drog fram genom ravinen och dränkte en campingplats som drivs av den grekisk-ortodoxa kyrkan i Los Angeles. Där hittades fyra döda. Ytterligare två döda återfanns på en campingplats i Devore i samma område.

Jordskredet förvärrades av att vegetationen på sluttningarna brändes bort i sommarens svåra skogsbränder. Lermassorna krossade byggnader, knäckte höga träd och täckte marken med ett över tre meter djupt gyttjetäcke.

De 16 som dog eller saknas vid den grekisk-ortodoxa campingplatsen tros alla vara anhöriga och vänner till föreståndaren. De hade samlats där för att fira jul tillsammans.

Myndigheterna befarade också att fler människor saknades från campingplatsen i Devore. Där räddades 52 personer sedan lermassorna svept med sig husvagnar. Två män evakuerades från ett hustak med hjälp av helikopter. En av de evakuerade sade att jordskredet drog fram med ett oväsen som från ett godståg.

TT-Reuters