Lyckat försök att täta läckande gaskälla

NYHETER

PEKING

Försöket att täta naturgaskällan i sydvästra Kina efter gaskatastrofen har varit framgångsrikt, rapporterade statliga medier på lördagen.

Minst 198 människor dog i olyckan.

Över 9 000 människor förgiftades när en hög koncentration av naturgas och svavelhaltig vätgas flödade ut ur naturgaskällan i tisdags.

Giftiga ångor har fortsatt att strömma ut, men på lördagen hälldes runt 480 kubikmeter lera ner i borrhålet för att täta läckan. Redan efter tio minuter började lufttrycket vid borrhålet att minska, vilket tyder på att arbetet var framgångsrikt, rapporterade nyhetsbyrån Nya Kina.

Arbetet utfördes av ett 80-tal tekniker iförda skyddsdräkter och gasmask. Det skulle ha inletts på fredagen, men sköts upp ett dygn för att möjliggöra sökandet av döda och överlevande. Runt 1 500 poliser, brandmän och soldater uppdelade på 80 grupper finkammade på fredagen ett 80 kvadratkilometer stort område i sökandet.

De flesta av de döda tillhörde lokalbefolkningen. Bara två av de bekräftade dödsfallen var anställda på naturgasfältet utanför Chongqing.

Fler än 9 000 personer har behandlats på sjukhus för förgiftningssymptom efter gasolyckan, rapporterade Nya Kina på lördagen. Tidigare rapporter talade om 3 000 drabbade.

Av de 9 185 som sökte sjukhusvård var 431 kvar på sjukhus. För 17 av dem var tillståndet kritiskt medan de övriga i huvudsak hade återhämtat sig, enligt rapporten.

Det bekräftade antalet döda höjdes på lördagen till 198, av dem var 39 barn. Den tidigare dödssiffran var 191.

Över 42 000 boende i området hade evakuerats. Över 18 000 hade flyttat hem till vänner och släktingar medan runt 23 000 inhysts i bland annat skolor och andra offentliga byggnader.

TT-AFP