Post i matbutik kan vara smittrisk

Personalen hanterar mat och sorterar post samtidigt

NYHETER

I ena stunden sorterar personalen paket.

Nästa ögonblick skär de upp korv - utan att ha tvättat händerna.

Nu slår miljökontoren i Västerbotten larm om smittfara när livsmedelsbutiker hanterar post.

Sex av tio butiksinnehavare anser att hygienriskerna har ökat sedan posthanteringen flyttade in i livsmedelsaffärerna.

I nästan hälften av butikerna, 42 procent, hanterade personalen oförpackade livsmedel och deltog samtidigt i arbetet med posthanteringen.

Bara ett fåtal butiker hade infört nya hygienrutiner i samband med posthaneringen, som ofta skedde inne i själva butikslokalen. Få butiker hade en förbutik enbart för posthanteringen.

Det visar en undersökning som gjorts av miljökontoren i Västerbotten, rapporterar P4-programmet ”Efter tolv”.

Enligt undersökningen kan det finnas risk att paketen är smutsiga och sprider bakterier.

Sammanlagt 37 butiker har undersökts i Västerbotten. Projektet har pågått under det senaste året. Även Livsmedelsverket och länsveterinären har varit inkopplade.

Caroline Olsson