Althin ger besked om Lindh- utredningen på fredag

NYHETER

STOCKHOLM

Advokat Peter Althin, som försvarar 25-åringen som misstänks för mordet på Anna Lindh, kan i slutet av veckan säga om han vill komplettera förundersökningen.

Han har haft tillgång till det drygt 1 000 sidor tjocka utredningsmaterialet sedan den 18 december och går igenom det mycket noga.

- Det finns för mig många nya uppgifter i utredningen. Det gäller uppgifter om vad vittnen sett på brottsplatsen och så vidare och därför tar det längre tid att läsa materialet än vad jag räknat med, säger Peter Althin till TT.

Han ville på måndagen inte kommentera förundersökningen och bevisningen mot hans klient.

- Jag behöver ytterligare några dagar på mig och kan först på fredag säga om jag vill komplettera förundersökningen. Jag vill ha alla pusselbitar på plats innan jag säger något, förklarar Althin.

"Ingen press"

Han har inte träffat 25-åringen under julhelgen och han vet ingenting om hur hans klient upplevt julen.

- Vi ska träffas inom de närmaste dagarna, säger Althin.

Peter Althin är medveten om att hans eventuella krav om komplettering avgör när rättegången kan börja.

Om Althin bestämmer sig för att inte begära några kompletteringar eller om kompletteringarna kan göras snabbt kan åtal väckas måndagen den 12 januari. Rättegången skulle därefter kunna börja senast den 19 januari.

- Jag vet att bollen ligger hos mig men jag känner ingen press. Jag tar det här i min egen takt, säger Peter Althin.

Medhjälpare

Trots att Peter Althin är en mycket erfaren brottsmålsadvokat är han lite bekymrad över uppståndelsen kring rättegången.

- Jag försöker se det här målet som en vanlig förhandling men jag är inte omedveten om att det blir ett massmedialt tryck av sällan skådat slag. Ingen kan vara opåverkad av detta, fortsätter han.

Peter Althin räknar med att det stora medieintresset i viss mån kommer att störa honom i arbetet.

- Det kommer att ta mycket tid och kraft från fokuseringen på målet, säger han.

Peter Althin överväger att för första gången skaffa sig en medhjälpare under en rättegång.

- Jag behöver ingen advokatkollega som hjälper mig med målet som sådant men jag funderar på en hjälp som antecknar det som sägs under rättegången. Det är svårt att hinna skriva ned svar och egna frågor under förhören, avslutar Peter Althin.

Kjell Rynhag/TT