Sex av tio vill att spritskatten sänks

NYHETER

Alkoholskatten har ett allt lägre stöd i Sverige. En Sifo-undersökning visar att sex av tio vill att den sänks, skriver Svenska Dagbladet.

62 procent vill att skatten sänks, vilket är en kraftig ökning: för två månader sedan var siffran 48 procent.

Men undersökningen avslöjar stora åsiktsskillnader.

Ju längre norr ut man kommer, desto mer populär tycks skatten vara. I norra Sverige vill bara 44 procent att skatten sänks. I landets södra delar vill två av tre se en sänkning.

I genomsnitt vill 73 procent av männen sänka alkoholskatten, men inte ens hälften av kvinnorna, 44 procent, önskar en sänkning.

Johan Taubert