Powell sträcker ut handen till ”det gamla Europa”

Kritiserar Bushs utrikespolitik i artikel

NYHETER

WASHINGTON

I en teoretisk artikel inför nyåret riktar USA:s utrikesminister Colin Powell inlindad men tydlig kritik mot den så kallade Bushdoktrinen, om USA:s rätt att slå till först mot varje tänkbar fiende.

Det amerikanska utrikesdepartementet distribuerade på Nyårsafton texten till en artikel av Powell i nästa års första nummer av tidskriften Foreign Affairs.

Powell uttrycker sig försonligt gentemot USA:s gamla allierade Frankrike och Tyskland och hoppas på en glänsande framtida roll inom utrikespolitiken för Kina.

Utrikesministern träder försiktigt i frågan om Irak men kritiserar tydligt försvarsminister Donald Rumsfeld som i december kallade det tidigare målet för amerikansk utrikespolitik att avskräcka fiender för gammalmodigt och överspelat. Den nya arbetsmetoden skulle nu vara förebyggande angrepp, särskilt mot länder som misstänks förfoga över massförstörelsevapen.

Doktrin

Powell har invändningar mot den nya metoden:

Vad gäller förebyggande angrepp rör det bara hot som inte kan bemötas på annat sätt, exempelvis från terrororganisationer. Det har aldrig funnits någon avsikt att ersätta doktrinen om avskräckning, bara att komplettera den, skriver han.

President Bushs doktrin om förebyggande angrepp fanns svart på vitt i ett dokument från Vita huset i september 2002, till ettårsminnet av händelserna den 11 september. Till omvärldens förvåning fastslog där USA sin rätt att angripa varje land som USA själv betraktar som ett möjligt hot, utan hänsyn till FN-system och internationella överenskommelser.

Invasionen av Irak sågs som den första praktiska tillämpningen av doktrinen.

I sin artikel hävdar nu Powell att ”USA:s strategi inte bygger på förebyggande angrepp”.

Samarbete

Powell skriver att presidentens strategi främst litar till samarbete med Nato och andra organisationer där USA ingår, exempelvis FN.

Powell antyder också, utan att ge detaljer, att delar av president Bushs politik har visat sig utgöra misstag.

Gruffet mellan USA å ena sidan och Tyskland och Frankrike å den andra inför kriget i Irak, utgjorde ”meningsskiljaktigheter mellan vänner”.

I frågan om Mellanöstern uttrycker Powell den kända inställningen att Yasser Arafat är ett hinder för freden:

”På ett eller annat sätt måste vi komma förbi detta problem”.

TT-AFP