- Alla kristna får lida efter Knutbydådet

Pingstkyrkans talesman om mordet och pastorn

1 av 2 | Foto: ULF HÖJER
Tragedin i sekten i Knutby stänker på Pingströrelsen. Den väcker fördomar och frågor. Ingen annan församling i Sverige liknar den i Knutby. - Men det finns tendenser till ett auktoritärt ledarskap också i andra frikyrkoförsamlingar, det oroar mig, säger i dag Sten Gunnar Hedin, 55, pastor i Filadelfiaförsamlingen i Stockholm och talesman för den svenska Pingströrelsen.
NYHETER

Tragedin i Knutby skakar den svenska Pingströrelsen. Nu tar föräldrar sina barn ur kyrkans barngrupper.

I dag förklarar Filadelfiarörelsens talesman Sten Gunnar Hedin hur rörelsen agerar och ser på pingstförsamlingen i Knutby.

- Det stänker på oss, men uppmärksamheten i media gör att de flesta förstår att Knutby inte är en normal Pingstförsamling, säger han.

Hur många fler sekter kan dölja sig i pingströrelsen?

- Ingen församling kan jämföras med Knutby, den är unik. Men det finns tendenser till självutnämnda, auktoritära ledare i andra församlingar som oroar mig - både i pingstkyrkan och i övriga frikyrkor.

Hur länge har ni känt till problemen i Knutby?

- Vi har hört rykten i två tre år. Senaste året blev det tydligt att något var fel. Vi fick vittnesbörd från avhoppare och anhöriga och insåg att något måste göras.

Vad gjorde ni?

- I juni hade vi frågan uppe i vigselnämnden, det är bara i den vi har en formell relation till församlingen. Då beslöt vi att undersöka det vi hört. I höstas utsågs en delegation som skulle möta ledningen i Knutby i december, först sköts mötet upp till 12 januari. I dag är det planerat till den 5 februari.

Genomför ni det mötet?

- Vet inte. När det bokades visste vi inte att församlingens föreståndare skulle häktas misstänkt för medhjälp till mord.

Hur drabbas Pingströrelsen av händelserna i Knutby?

- Detta stänker naturligtvis på oss. Taxichauffören som körde mig häromdan sa att vi skulle slippa sån här skit om det inte fanns religion. Det stänker på enskilda pingstvänner som nu får en massa frågor av vänner och grannar. Det har jag själv mött. Knutby väcker fördomar både mot pingstkyrkan, frikyrkor i övrigt, hela den kristna kyrkan.

Föräldrar har tagit sina barn ur era barngrupper.

- Jag har också mött föräldrar som frågat om vi är samma sort som Knutby, men jag är glad över att vi möts med respekt när vi berättar vad den kristna församlingen och Pingströrelsen står för. Människor förstår då skillnaden, förhoppningsvis - trots att vår röst beslöjats och vår klädedräkt solkats ner.

Den häktade pastorn har i gudstjänster uppmanat kvinnor att ställa upp på sex när mannen vill. Var står pingstkyrkan?

- Jag har aldrig förr hört en sån predikan. Texterna om detta i Nya testamentet inleds med orden "underordna er så varandra i fruktan för Jesus Kristus", de orden hoppar man över om man säger att kvinnan ska underordna sig mannen - och det är fel.

- Det som predikas i Knutby sticker ut så markant att jag tror få känner igen det ens från kyrkans allra mörkaste perioder.

Pastorn har också sagt att han inte tycker barnaga är fel.

- Det är helt obegripligt. I Nya testamentet står att vi ska lyda lagen när vi kan göra det utan att gå emot Guds vilja. Ingen individs eller grupps frihet får kränka en annan människas frihet. Man får inte kränka någon annans rätt, i det här fallet barnets.

Hur kan pingstkyrkan agera mot dem som säger sig företräda er med sådana predikningar?

- Vi har ingen central möjlighet att agera i tros- och lärofrågor. Vi kan bara säga att det är fel och ta ifrån vigselrätten.

Hur ska pingstkyrkan återupprätta sitt förtroendet?

- Att media uppmärksammar detta hjälper oss att visa att detta inte är normalt i en pingstförsamling. Tragedin visar att ondskan kan slå ner i vilket sammanhang som helst.

Vilket förtroende har pingstkyrkan för pastorerna i Knutby?

- Vi vill att de ställer sina platser till förfogande tills dom fallit. Ledarskapet är obrukbart, de lever så tätt och är så oerhört lojala mot varandra att de omöjligt kan fortsätta.

Är det lika tätt i andra pingstförsamlingar?

- Nej. Vanligen flyttar pastorer runt, ofta i fem- till sjuårsperioder. De flesta församlingar har bara en pastor.

Vilken reaktion möttes ni av i församlingen?

- Hittills har de visat att de inte misstror ledningen, inte ens den häktade. Det är oroande att de inte ens vågar ställa en fråga till sig själva. Det finns säkert psykologiska förklaringar till det, där sorg och förtvivlan blandas och gör att de sluter sig ännu närmare varandra.

Finns det risk att församlingen blir än mer sluten?

- Ja, men det är beroende på utgången av utredningen. Om pastorn är oskyldig tror jag hela historien kommer att tolkas som en attack mot församlingen, ett uttryck för religions- och trosförföljelse. Det kan då slå mot mig och andra som kritiserat församlingen och innebära att de sluter sig än mer mot den värld jag representerar.

Hur når ni de många unga barnfamiljerna?

- Vi vill vara nära dem när det väl brister. En person i vår grupp alla har förtroende för, det är vår goda, smala lycka. De här människorna måste leva vidare. Kärleken till varandra måste få finns kvar, men i en sund miljö.

Avprogrammera medlemmar?

- Kanske. Det beror nog mycket på om pastorn är skyldig eller ej hur detta utvecklas. Det avgör tilltron till det han sagt. Hur som helst kommer det att ta tid. En och annan torde hamna i oerhörda tvivel till sin tro på Gud och andliga erfarenhet.

Pastorerna håller möte om time-out

Läs också:

TIDIGARE ARTIKLAR:

Petter Ovander