Kompresser glömdes kvar i livmoder

Orsakade akut infektion

NYHETER

Smärtorna i kvinnans underliv blev värre och värre.

När hon återkom till sjukhuset hittade läkarna två kvarglömda kompresser i hennes livmoder.

Nu har sjukhuset anmält händelsen till Socialstyrelsen.

Kvinnan, som är i 30-årsåldern, kom in till förlossningsavdelningen på Universitetssjukhuset Mas i Malmö för drygt ett år sedan. Under förlossningen uppstod en allvarlig bristning och läkarna tvingades operera kvinnan akut. Hon överfördes därefter till operationsavdelningen och skrevs några dagar senare ut från sjukhuset.

  Men istället för att bli bättre fick kvinnan istället allt värre smärtor i underlivet och efter en vecka beslutade hon sig för att uppsöka sjukhuset på nytt.

Läkaren kallades till ny operation

  Hon hade då en akut infektion i livmodern och vid undersökning hittade läkarna två kompresser som glömts kvar i livmodern, enligt Skånska Dagbladet.

  – Det är en extremt ovanlig händelse och vi har gått igenom alla händelsekedjor under operationen, säger Björn Carlborg, chefläkare vid Mas.

Kompresserna har troligen glömts kvar dels för att personal på de två olika avdelningarna missat att tala om alla uppgifter om patienten för varandra, dels för att en av de inblandade läkarna akut kallades till en annan operation.

– Vi har vidtagit åtgärder för att skärpa informationsöverföringen mellan avdelningarna, säger Carlborg.

Han har anmält händelsen som Lex Maria till Socialstyrelsen.

Åsa Asplid