Problemen med strömavbrott fortsätter

Elbolagen förklarar varför

NYHETER

Strömavbrotten har kommit tätt under vintern och drabbat många abonnenter.

Den stora andelen luftburna nät i kombination med mycket skog gör att problemen kommer att fortsätta tills nätet är utbytt.

Eftersom de luftburna näten skulle nå runt flera varv om man lindade dem kring ekvatorn kommer det att ta tid.

På söndagen var som mest närmare 20 000 hushåll utan el. Västra Sverige drabbades hårdast.

Christer Lundgren på Vattenfalls pressavdelning förklarar varför vi i Sverige drabbas så hårt av strömavbrott höst och vinter.

– Sverige är ju ett land med stora ytor. Det är inte lika tätbefolkat som andra länder och det är vanligt med luftburna ledningar genom skogsområden.

När höst- och vinterstormarna drar in bli det luftburna nätet sårbart. Ledningar tyngs ner av blötsnö, träd blåser omkull och lägger sig över ledningarna som kortsluts och i värsta fall går av. Faller många träd på en ledning kan hela elstolpar knäckas.

Blåst värre än åska

Höstens och vinterns strömavbrott drabbar vanligtvis fler elabonnenter än sommarens åsknedslag.

– När det är åska blir det väldigt små fel som är svårare att hitta. När det ligger ett träd på ledningen är det lätt att hitta felet. Men medan åskan oftast är lokal drabbar blåst och snö mycket större området, säger Jan-Erik Olsson, informationschef på Sydkraft.

Att röja skog, byta ut och gräva ner ledningar är en process som tar tid. Bara Vattenfall har så mycket luftburen ledning att den skulle räcka fyra varv runt ekvatorn.

– Varje år satsas totalt ungefär 1,5 miljarder på att förbättra Vattenfalls elnät. Av den summan går ungefär 100 miljoner till akuta åtgärder, säger Ingegerd Bills, nätinformatör på Vattenfall.

Sydkraft jobbar också på att förbättra nätet. Där det inte går att gräva ner ledningen byter man ut den mot en nyare variant med plastbeläggning. Beläggningen gör att strömmen inte kortsluts om ett träd lägger sig över den. Hittills har Sydkraft hunnit bygga om 200 mil. Man har 1 500 mil kvar i prioriterade områden.

Avbrotten drabbar olika

Att strömavbrotten drabbar orättvist är det inget tvivel om. Det är ute i glesbygden man blir utan ström när stormarna drar in.

Men varför kan grannbyn ha ström när man själv är utan?

– Från ställverken går det ut ledningar som delar på sig. Man försöker att begränsa storleken på områdena som försörjs av en ledning för att höja leveranssäkerheten. När grannbyn har ström beror det på att de får sin ström från en annan ledning, säger Jan-Erik Olsson.

Att bo nära ett ställverk är ingen garanti för att man klarar sig från strömavbrott. Däremot kan avbrotten bli kortare eftersom reparatörerna ofta arbetar sig utåt från ställverket.

Tidigare artiklar

Malin Ekmark

ARTIKELN HANDLAR OM