Bäva, alla EU-fifflare

Jan O Karlsson utsedd till EU:s expert på fiffel och bedrägerier

NYHETER

Grattis, Jan O Karlsson, som blivit utsedd till EU-kommissionens expert på fiffel och bedrägerier

Foto: CALLE TÖRNSTRÖM
Jan O Karlsson.

- Tackar!

Ska du lämna jobbet som chef för FN:s kommission för globala migrationsfrågor nu?

- Nej, EU-jobbet är bara ett tidsbestämt uppdrag, ett deltidsarbete. Jag är inte anställd.

Vad är det du ska göra?

- Uppdraget är en del av en allmän genomgång av kommissionens förvaltning. Vi ska förhindra oegentligheter för att undvika en upprepning av det som hände när hela kommissionen fick avgå. Vi ska ge råd om regeltolkning och, om det inträffat något brottsligt, hänskjuta det till åklagare eller disciplinära åtgärder.

Du har tidigare suttit i EU:s revisionsrätt i Luxemburg. Känns det skönt att vara tillbaka i EU?

- Ja, det är kul att återvända till något jag faktiskt själv tagit initiativ till. Det känns både hedrande och stimulerande.

Är ditt kräftkalas en bra erfarenhet i det här sammanhanget?

- Jag undrade just hur länge du skulle hålla dig! Åklagarna har faktiskt undersökt de där middagarna och funnit att jag inte begått något fel. Annars skulle jag inte ha fått jobbet.

Till sist, vad önskar du dig mest av allt just nu?

- Jag hoppas att jag kan klara av det här svåra uppdraget på ett bra sätt.

Sara Milstead