Tummen upp för svensk ekonomi

OECD: Sänk inkomstskatten och begränsa studiemedlen

NYHETER

Svensk ekonomi får med beröm godkänt.

Samarbetsorganisationen OECD har gjort en analys över hur olika länder klarat den senaste lågkonjunkturen.

Hårdare krav på sjukskrivna, begränsade studiemedel och lägre inkomstskatt kan dock behövas för att klara framtiden.

Sverige får beröm för sina sunda statsfinanser i den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD:s nya genomgång av svensk ekonomi.

När många andra länder helt tappat farten har Sverige hållit tillväxten på en hygglig nivå. BNP har växt med omkring en procent mer än det europeiska genomsnittet, både under 2002 och 2003.

– Den svenska utvecklingen har visat betydelsen av en balanserad ekonomisk politik, säger Deborah Roseveare, som är huvudansvarig för Sverigeanalysen på OECD, till TT.

Begränsade studiemedel

Men kärvare tider väntar. Sveriges allt äldre befolkning kommer att sätta hård press på de offentliga finanserna tror Roseveare. Dels för att färre arbetar, dels för att kostnaderna för vård och omsorg stiger.

– Därför är regeringens förnyade fokus på förslag för att öka arbetskraftsutbudet och den potentiella tillväxten välkomna, säger Roseveare.

Det krävs helt enkelt att regeringen lyckas sätta fler människor i arbete.

Ett sätt som diskuterats är att begränsa studiemedlen till den tid som det normalt tar att klara en utbildning. På så sätt skulle ungdomar komma ut tidigare i arbetslivet än vad de gör idag.

Sänkta skatter

De höga sjuktalen är också ett stort problem. Den svenska regeringen har redan kommit med flera förslag på området för att få ner antalet sjukskrivna personer.

Men om det inte hjälper för att få bukt med problemet anser OECD att det krävs en ännu hårdare kontroll. Alternativet är att sänka sjukersättningen kraftigt.

De höga inkomstskatterna minskar också entusiasmen för att jobba mycket. OECD efterlyser därför sänkta inkomstskatter och föreslår samtidigt att andra, mindre skadliga, skatter kan höjas, till exempel fastighetsskatten.

TT , Åsa Asplid