”Skandia-affären urholkar samhällsmoralen”

NYHETER

Skandia-affären beror på girighet och en grabbig kultur.

Det anser Elisabeth Gerle, docent i etik vid Lunds universitet, som chattade med läsarna om etik och moral och vad som är rätt och fel.

Facisten säger: Vilket land är ledande inom etikforskningen?

   Elisabeth Gerle säger: USA ligger långt fram, men jag tror att många andra länder gör det också. England och Tyskland ligger också långt fram, likaså Indien.

X säger: Hur ska vi unga kvinnor motiveras till ärligt arbete och karriär när det ser ut som det gör?

   Elisabeth Gerle säger: Ledarskapets ansvar för att uttömma moralen är katastrofalt stor. Det ursäktar inte om vi hakar på, men tyvärr är det väldigt lätt att den här typen av agerande urholkar samhällsmoralen och människor känner att "vad spelar det för roll vad jag gör".

Dennis säger: Hur kommer det sig att du blev etikforskare?

   Elisabeth Gerle säger: Det berodde på att jag var teolog, jag var lärare och präst och sedan var jag väldigt intresserad av rättvisefrågor och utrikesfrågor och det vätte mot etik.

Brian säger: Hur testar man lättast ett företags moral och etik?

   Elisabeth Gerle säger: Det beror på vilket företag. För små företag handlar det mycket om hur deras arbete som miljöarbete lokalt ser ut. För de stora globala företagen handlar det väldigt mycket om hur man uppträder mot sina anställda. FN har startat ett projekt som heter Global Compact där företag lovar att leva upp till mänskliga rättigheter i sitt företag och i sina relationer.

Zara säger: Vad är etik för dig?

   Elisabeth Gerle säger: Etik är ett sätt att fundera över vilken moral vi har och varför vi har de regler vi har. Vad som är rätt och fel och vad som är det goda i livet.

Ola R säger: Alf Svensson, kd, säger att vi hör till och tillämpar kristen etik i vårt samhälle. Den fungerar tydligen inte alternativt gör oss till fundamentalister. Vilket alternativ förordar du?

   Elisabeth Gerle säger: Vi är mycket påverkade tror jag av en kristen etik som har varit i vårat land väldigt länge. Att ta ansvar för sitt arbete, att inte sko sig på andras bekostnad etc.

Jag förordar inte en fundamentalistisk etik. Det finns en humanismens etik som vi alla har. Den som vi sett i Skandia-affären har lite med kristen etik att göra, däremot mycket med girighet och en grabbig kultur.

Jonas säger: Tror du det har blivit värre, roffar höga chefer åt sig mer nu än förr?

   Elisabeth Gerle säger: Det verkar så, kanske insynen ökat men det verkar extremt opropotionerligt mot deras arbetsinsats. De är ändå bara vanliga människor.

X säger: Har näringslivets toppar verkligen lägre moral än oss andra?

   Elisabeth Gerle säger: I princip inte, men om de lever i egna nätverk där de inte möter andra människor, då uppstår sånt här.

X säger:

Anser du att det borde finnas fler etikpris likande DI:s Gasellpris till företagare?

   Elisabeth Gerle säger: Det är alltid bra med positiv uppskattning för det som är bra.

Fallskärm säger: Eftersom så många bolag har sålts och ägs av utländska intressen idag måste det finnas en risk för att utländska avtal och "utländsk" etik förändrar våra direktörers syn på vad som är rimligt?

   Elisabeth Gerle säger: Det finns inte en speciell svensk moral, etik finns överallt. Alla människor är utrustade med en förmåga att skilja mnellan rätt och fel. Den risk som finns när en grupp bara träffar varandra är att gruppens moral eller omoral tar över.

   Elisabeth Gerle säger: Tack för fina frågor. Det sista svaret är det viktigast, alla har möjlighet att ta ställning till rätt och fel - också direktörer.

aftonbladet.se